“Ik ben aan het pionieren met regeneratieve landbouw”

Pasta - van veldbonen uit Overijssel

‘Ik laat me graag inspireren om verder te kijken dan mijn neus lang is. Daarom heb ik de afgelopen jaren geëxperimenteerd met veldbonen. Dat ziet er veelbelovend uit’. Akkerbouwer Roland Velema (60) uit De Krim keek samen met andere boeren hoe hun bedrijven nog duurzamer te maken zijn, in een workshop ‘Nieuwe teelten als verdienmodel’ in Raalte.

Roland Venema is al langer bezig om met zijn bedrijf minder afhankelijk te zijn van chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. “Ik pionier met regeneratieve landbouw, waarbij je telkens de vraag stelt: wat is het effect op de bodem en het bodemleven? Ik verbouw in strokenteelt op drie hectare van mijn land: om en om staan aardappelen, suikerbieten en zomergerst.”

Pasta uit Drenthe
Afgelopen jaar draaide Roland proef met veldbonen. “In eiwitteelt lijkt toekomst te zitten. Dat kan ik goed doen volgens de principes van regeneratieve landbouw.” Het ziet er veelbelovend uit. Hij vond een afzetmarkt dichtbij huis voor de veldbonen: een fabrikant in Drenthe maakt er pasta’s van.  

Roland Velema vindt het goed dat provincie Overijssel boeren aanmoedigt om na te denken over alternatieve gewassen. “Daar liggen veel kansen. Voor mijn eigen bedrijf overwoog ik ook walnoten. Daarvoor zie ik wel een afzetmarkt. Voor boeren is dat de belangrijkste vraag: wat levert een nieuw gewas op. wat levert een nieuw gewas op. Maar landbouw met bomenteelt (agroforestry) laat zich niet goed combineren met akkerbouw. Misschien dat ik het wel in een klein hoekje ga proberen.”

Nieuwgierig naar plekken waar natuur en landbouw samen gaan?

Kijk bijvoorbeeld bij Wroetende varkens bij Overesch. Je kunt er wandelen, kijken en een ijsje kopen.