Zo gonsde de Groene Karavaan door Salland


‘Het was voor ons een heel nieuw avontuur om zo gezamenlijk met het Sallandse netwerk een programma neer te zetten. Wat me trof is de rijkdom en het enthousiasme van de initiatiefnemers. En ook de brede waaier aan activiteiten die we konden aanbieden. Er zijn heel veel mensen in Salland die zich inzetten voor de natuur dichtbij huis. Ik denk dat we samen meer bereiken.”

Ingeborg Visscher – Programmamaleider van Natuur voor Elkaar

 

Wat is de missie van Natuur voor Elkaar?

Natuur voor Elkaar:

  • stimuleert meer groen in steden en dorpen
  • organiseert activiteiten om kinderen met natuur in aanraking te brengen
  • motiveert inwoners om zich in te zetten voor herstel en onderhoud van streekeigen landschap
  • verbetert leefgebieden van vele bedreigde dieren en planten in Overijssel.

Aan Natuur voor Elkaar werken mee:

Bouwend Nederland, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel. LTO Noord, IVN Natuureducatie, Voedselbosbouw, Aeres Hogeschool, IJssellandschap, waterschap Vechtstromen, Recron, waterschap WDO Delta, De Vlinderstichting, Het Oversticht, Natuurboeren, Overijssels Particulier Grondbezit, Ravon, VHG, Vogelbescherming, Zoogdiervereniging, Zone College, Dimence Groep, VNO NCW, Provincie Overijssel, Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt, VNG Overijssel en Springzaad en operatie Steenbreek.

Sinds 2017 zijn provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. In Overijssel is ervoor gekozen om dat samen te doen onder de vlag van Natuur voor elkaar, een netwerk van tal van organisaties en opleidingen. Insteek is om natuur dichterbij gewone mensen te brengen. Provincie Overijssel heeft daarin een regierol.